(JPop/Folk/Folk Rock) Miyuki Nakajima - Дискография (38 Albums, 9 Best & Live, 1 Single) - 1976-2011, APE (image+.cue, tracks+.cue) lossless

Статистика раздачи
Размер:  16.24 GB   |   Зарегистрирован:  6 лет 11 месяцев   |   .torrent скачан:  1,262 раза
Сиды:  2   Личи:  1
Автор
Сообщение

Yurasyk

Стаж: 10 лет 4 месяца

Сообщений: 3523

flag

Yurasyk · 16-Окт-10 20:17 (8 лет 4 месяца назад, ред. 05-Мар-12 15:52)

 

Miyuki Nakajima / 中 島 み ゆ き / Миюки Накадзима

Жанр: JPop/Folk/Folk Rock
Страна-производитель диска: Япония
Год издания диска: 1976-2011
Аудио кодек: APE (*.ape)
Тип рипа: image .cue, tracks .cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: 01:22:09:56

Albums
1976 Watashi no koe ga kikoemasuka ( 私 の 声 が 聞 こ え ま す か)
Год выпуска диска: 1976.04.25
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:37:21
Трэклист:
01. あ ぶ な 坂
02. あ た し の や さ し い 人
03. 信 じ ら れ な い 頃 に
04. ボ ギ ー ボ ビ ー の 赤 い バ ラ
05. 海 よ
06. ア ザ ミ 嬢 の ラ ラ バ イ
07. 踊 り 明 か そ う
08. ひ と り 遊 び
09. 悲 し い こ と は い つ も あ る
10. 歌 を あ な た に
11. 渚 便 り
12. 時 代
01. Abunazaka
02. Atashi no yasashii hito
03. Shinjirarenai koro ni
04. Bogie bobby no akai bara
05. Umi yo
06. Azami jou no lullaby
07. Odori akasou
08. Hitori asobi
09. Kanashii kotonaitsumo aru
10. Uta wo anata ni
11. Nagisadayori
12. Jidai
Audiochecker Log
02 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1976) Watashi no koe ga kikoemasuka\Nakajima Miyuki - Watashi no koe ga kikoemasuka.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1976 Minna itte shimatta ( み ん な 去 っ て し ま っ た)
Год выпуска диска: 1976.10.25
Тип рипа: tracks .cue
Источник: JPopsuki 2.0
Продолжительность: 00:43:20
Трэклист:
01. 雨 が 空 を 捨 て る 日 は
02. 彼 女 の 生 き 方
03. ト ラ ッ ク に 乗 せ て
04. 流 浪 の 詩
05. 真 直 な 線
06. 五 才 の 頃
07. 冬 を 待 つ 季 節
08. 夜 風 の 中 か ら
09.03 時
10. う そ つ き が 好 き よ
11. 妬 い て る 訳 じ ゃ な い け れ ど
12. 忘 れ ら れ る も の な ら ば
01. Ame ga sora wo suteru hi ha
02. Kanojo no ikikata
03. Truck ni nosete
04. Sasurai no uta
05. Massugunasen
06. Itsutsu no koro
07. Fuyu wo matsu kisetsu
08. Yokaze no naka kara
09. 03 ji
10. Usotsuki ga suki yo
11. Yaideru wakejanaikeredo
12. Wasurerareru mono naraba
CUE
REM GENRE "Pop"
REM DATE 1976
TITLE "Minna itte shimatta"
FILE "01 Ame ga sora wo suteru hi ha.ape" WAVE
TRACK 01 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Ame ga sora wo suteru hi ha"
INDEX 01 00:00:00
FILE "02 Kanojo no ikikata.ape" WAVE
TRACK 02 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Kanojo no ikikata"
INDEX 01 00:00:00
FILE "03 Truck ni nosete.ape" WAVE
TRACK 03 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Truck ni nosete"
INDEX 01 00:00:00
FILE "04 Sasurai no uta.ape" WAVE
TRACK 04 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Sasurai no uta"
INDEX 01 00:00:00
FILE "05 Massugunasen.ape" WAVE
TRACK 05 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Massugunasen"
INDEX 01 00:00:00
FILE "06 Itsutsu no koro.ape" WAVE
TRACK 06 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Itsutsu no koro"
INDEX 01 00:00:00
FILE "07 Fuyu wo matsu kisetsu.ape" WAVE
TRACK 07 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Fuyu wo matsu kisetsu"
INDEX 01 00:00:00
FILE "08 Yokaze no naka kara.ape" WAVE
TRACK 08 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Yokaze no naka kara"
INDEX 01 00:00:00
FILE "09 03 ji.ape" WAVE
TRACK 09 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "03 ji"
INDEX 01 00:00:00
FILE "10 Usotsuki ga suki yo.ape" WAVE
TRACK 10 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Usotsuki ga suki yo"
INDEX 01 00:00:00
FILE "11 Yaideru wakejanaikeredo.ape" WAVE
TRACK 11 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Yaideru wakejanaikeredo"
INDEX 01 00:00:00
FILE "12 Wasurerareru mono naraba.ape" WAVE
TRACK 12 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Wasurerareru mono naraba"
INDEX 01 00:00:00
Audiochecker Log
01 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1976) Minna itte shimatta\01 Ame ga sora wo suteru hi ha.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
02 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1976) Minna itte shimatta\02 Kanojo no ikikata.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
03 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1976) Minna itte shimatta\03 Truck ni nosete.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
04 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1976) Minna itte shimatta\04 Sasurai no uta.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
05 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1976) Minna itte shimatta\05 Massugunasen.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
06 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1976) Minna itte shimatta\06 Itsutsu no koro.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
07 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1976) Minna itte shimatta\07 Fuyu wo matsu kisetsu.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
08 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1976) Minna itte shimatta\08 Yokaze no naka kara.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
09 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1976) Minna itte shimatta\09 03 ji.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
10 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1976) Minna itte shimatta\10 Usotsuki ga suki yo.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
11 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1976) Minna itte shimatta\11 Yaideru wakejanaikeredo.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
12 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1976) Minna itte shimatta\12 Wasurerareru mono naraba.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
1977 A-ri-ga-to-u ( あ ・ り ・ が ・ と ・ う)
Год выпуска диска: 1977.06.25
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:43:50
Трэклист:
01. 遍 路
02. 店 の 名 は ラ イ フ
03. ま つ り ば や し
04. 女 な ん て も の に
05. 朝 焼 け
06. ホ ー ム に て
07. 勝 手 に し や が れ
08. サ ー チ ラ イ ト
09. 時 は 流 れ て
01. Henro
02. Mise no na wa life
03. Matsuribayashi
04. Onna nantemo no ni
05. Asayake
06. Home ni te
07. Katte ni shiyagare
08. Searchlight
09. Toki wa nagarete
Audiochecker Log
03 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1977) A-ri-ga-to-u\Nakajima Miyuki - A-ri-ga-to-u.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
1978 Ai shite iru to Itte kure ( 愛 し て い る と 云 っ て く れ)
Год выпуска диска: 1978.04.10
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:39:57
Трэклист:
01. 「 元 気 で す か 」
02. 怜 子
03. わ か れ う た
04. 海 鳴 り
05. 化 粧
06. ミ ル ク32
07. あ ほ う 鳥
08. お ま え の 家
09. 世 情
01. Genki desuka
02. Reiko
03. Wakareuta
04. Uminari
05. Keshou
06. Milk 32
07. Ahoudori
08. Omae no Ie
09. Sejou
Audiochecker Log
04 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1978) Ai shite iru to Itte kure\Nakajima Miyuki - Ai shite iru to Itte kure.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1979 Shinai Naru Mono e ( 親 愛 な る 者 へ)
Год выпуска диска: 1979.03.21
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:47:05
Трэклист:
01. 裸 足 で 走 れ
02. タ ク シ ー ド ラ イ バ ー
03. 泥 海 の 中 か ら
04. 信 じ 難 い も の
05. 根 雪( ね ゆ き)
06. 片 想
07. ダ イ ヤ ル117
08. 小 石 の よ う に
09. 狼 に な り た い
10. 断 崖- 親 愛 な る 者 へ-
01. Hadashi de hashire
02. Taxi Driver
03. Doro umi no naka kara
04. Shinji gatai mono
05. Neyuki
06. Kata omoi
07. Dial 117
08. Koishi no you ni
09. Ookami ni naritai
10. Dangai (Shinai naru mono e)
Audiochecker Log
06 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1979) Shinai Naru Mono e\Nakajima Miyuki - Shinai Naru Mono e.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
1979 Okaerinasai ( お か え り な さ い)
Год выпуска диска: 1979.11.21
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:44:21
Трэклист:
01. あ ば よ
02. 髪
03. サ ヨ ナ ラ を 伝 え て
04. し あ わ せ 芝 居
05. 雨…
06. こ の 空 を 飛 べ た ら
07. 世 迷 い 言
08. ル ー ジ ュ
09. 追 い か け て ヨ コ ハ マ
10. 強 が り は よ せ ヨ
01. Abayo
02. Kami
03. Sayonara wo tsutaete
04. Shiawase shibai
05. Ame…
06. Kono sora wo tobetara
07. Yomai goto
08. Rouge
09. Oikakete yokohama
10. Tsuyogari ha yoseyo
Audiochecker Log
05 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1979) Okaerinasai\Nakajima Miyuki - Okaerinasai.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1980 Ikiteitemo Iidesuka ( 生 き て い て も い い で す か)
Год выпуска диска: 1980.04.05
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:45:15
Трэклист:
01. う ら み ・ ま す
02. 泣 き た い 夜 に
03. キ ツ ネ 狩 り の 歌
04. 蕎 麦 屋
05. 船 を 出 す の な ら 九 月
06.~ イ ン ス ト ゥ ル メ ン タ ル~
07. エ レ ー ン
08. 異 国
01. Uramimasu
02. Nakitai Yoru ni
03. Kitsunegari no Uta
04. Sobaya
05. Fune wo Dasu no Nara Kugatsu
06. ~Instrumental~
07. Elaine
08. Ikoku
Audiochecker Log
07 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1980) Ikiteitemo Iidesuka\Nakajima Miyuki - Ikiteitemo Iidesuka.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1981 Ringetsu ( 臨 月)
Год выпуска диска: 1981.03.05
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:45:53
Трэклист:
01. あ し た 天 気 に な れ
02. あ な た が 海 を 見 て い る う ち に
03. あ わ せ 鏡
04. ひ と り 上 手
05. 雪
06. バ ス 通 り
07. 友 情
08. 成 人 世 代
09. 夜 曲
01. Ashita Tenki ni Nare
02. Anata ga Umi wo Miteiru Uchi ni
03. Awase Kagami
04. Hitori Jouzu
05. Yuki
06. Bus Doori
07. Yuujou
08. Sejinsengai
09. Yakyoku
Audiochecker Log
08 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1981) Ringetsu\Nakajima Miyuki - Ringetsu.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is MPEG with probability 79%
Tempfile successfully deleted.
Spectrum
1982 Kansuigyo ( 寒 水 魚)
Год выпуска диска: 1982.03.21
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:48:53
Трэклист:
01. 悪 女
02. 傾 斜
03. 鳥 に な っ て
04. 捨 て る ほ ど の 愛 で い い か ら
05.B.G.M.
06. 家 出
07. 時 刻 表
08. 砂 の 船
09. 歌 姫
01 - Akujo
02 - Keisha
03 - Tori ni Natte
04 - Suteruhodo no Ai de Iikara
05 - B.G.M.
06 - Iede
07 - Jikokuhyou
08 - Suna no Fune
09 - Utahime
Audiochecker Log
09 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1982) Kansuigyo\Nakajima Miyuki - Kansuigyo.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1983 Yokan ( 予 感)
Год выпуска диска: 1983.03.05
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:44:15
Трэклист:
01. こ の 世 に 二 人 だ け
02. 夏 土 産
03. 髪 を 洗 う 女
04. ば い ば い ど く お ぶ ざ べ い
05. 誰 の せ い で も な い 雨 が
06. 縁
07. テ キ ー ラ を 飲 み ほ し て
08. 金 魚
09. フ ァ イ ト!
01. Kono Yo ni Futari Dake
02. Natsu Miyage
03. Kami wo Arau On'na
04. Baibaidokuobuzabei
05. Dare no Sei demo Nai Ame ga
06. En
07. Tequila wo Nomihoshite
08. Kingyo
09. Fight!
Audiochecker Log
10 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1983) Yokan\Nakajima Miyuki - Yokan.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1984 Hajimemashite ( は じ め ま し て)
Год выпуска диска: 1984.10.24
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:47:27
Трэклист:
01. 僕 は 青 い 鳥
02. 幸 福 論
03. ひ と り
04. 生 ま れ た 時 か ら
05. 彼 女 に よ ろ し く
06. 不 良
07. シ ニ カ ル ・ ム ー ン
08. 春 ま で な ん ぼ
09. 僕 た ち の 将 来
10. は じ め ま し て
01 - Boku wa Aoi Tori
02 - Koufukuron
03 - Hitori
04 - Umareta Toki kara
05 - Kanojo ni Yoroshiku
06 - Furyou
07 - Cynical Moon
08 - Haru Made Nanbo
09 - Bokutachi no Shourai
10 - Hajimemashite
Audiochecker Log
11 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1984) Hajimemashite\Nakajima Miyuki - Hajimemashite.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is MPEG with probability 95%
Tempfile successfully deleted.
Spectrum
1985 Oiro Naoshi ( 御 色 な お し)
Год выпуска диска: 1985.04.17
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:38:09
Трэклист:
01. ひ と り ぼ っ ち で 踊 ら せ て
02. す ず め
03. 最 愛
04. さ よ な ら の 鐘
05. 海 と 宝 石
06. カ ム ・ フ ラ ー ジ ュ
07. 煙 草
08. 美 貌 の 都
09. か も め は か も め
01 - Hitoripocchi de Odorasete ~Originally written for Naoko Ken in 1979
02 - Suzum ~Originally written for Keiko Masuda in 1981
03 - Saiai ~Originally written for Yoshie Kashiwabara in 1984
04 - Sayonara no Kane ~Originally written for Graciela Susana in 1978
05 - Umi to Houseki ~Originally written for Keiko Matsuzaka in 1983
06 - Kamufuraju ~Originally written for Yoshie Kashiwabara in 1983
07 - Tabako ~Originally written for Yuko Kotegawa in 1982
08 - Nakajima, Kyohei Tsutsumi ~Originally written for Hiromi Go in 1983
09 - Kamome wa Kamome ~Originally written for Naoko Ken in 1977
Audiochecker Log
13 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1985) Oiro Naoshi\Nakajima Miyuki - Oiro Naoshi.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is MPEG with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1985 miss M.
Год выпуска диска: 1985.11.07
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:44:55
Трэклист:
01. 極 楽 通 り へ い ら っ し ゃ い
02. 明 日 バ ー ボ ン ハ ウ ス で
03. 熱 病
04. そ れ 以 上 言 わ な い で
05. 孤 独 の 肖 像
06. 月 の 赤 ん 坊
07. 忘 れ て は い け な い
08. シ ョ ウ ・ タ イ ム
09. ノ ス タ ル ジ ア
10. 肩 に 降 る 雨
01 - Gokuraku doori e irasshai
02 - Ashita bourbon house de
03 - Netsubyou
04 - Sore ijou iwanai de
05 - Kodoku no Shouzou
06 - Tsuki no kanbou
07 - Wasurete haikenai
08 - Nostalgia
09 - Show Time
10 - Kata ni furu ame
Audiochecker Log
12 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1985) Miss M\Nakajima Miyuki - miss M.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
1986 - 36.5 ℃
Год выпуска диска: 1986.11.12
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:43:51
Трэклист:
01. あ た い の 夏 休 み
02. 最 悪
03.F.O.
04. 毒 を ん な
05. シ ー サ イ ド ・ コ ー ポ ラ ス
06. や ま ね こ
07.HALF
08. 見 返 り 美 人
09. 白 鳥 の 歌 が 聴 こ え る
01 - Atai no natsuyasum
02 - Saiaku
03 - F.O.
04 - Doku onna
05 - Seaside Corporated House
06 - Yamaneko
07 - HALF
08 - Mikaeri bijin
09 - Hakuchou no uta ga kikoeru
Audiochecker Log
14 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1986) 36.5d C\Nakajima Miyuki - 36.5 d C.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1988 Nakajima Miyuki ( 中 島 み ゆ き)
Год выпуска диска: 1988.03.16
Тип рипа: tracks .cue
Источник: СПАМ
Продолжительность: 00:48:58
Трэклист:
01. 湾 岸24 時
02. 御 機 嫌 如 何
03. 土 用 波
04. 泥 は 降 り し き る
05. ミ ュ ー ジ シ ャ ン
06. 黄 色 い 犬
07. 仮 面
08. ク レ ン ジ ン グ ク リ ー ム
09. ロ ー リ ン グ
01 - Wangan 24-Ji
02 - Gokigen Ikaga
03 - Doyounami
04 - Doro wa Furishikiru
05 - Myujishan
06 - Kiiroi Inu
07 - Kamen
08 - Kurenjingu kurimu
09 - Rouringu
CUE
TITLE "Nakajima Miyuki"
FILE "1.Wangan 24-Ji.ape" WAVE
TRACK 01 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Wangan 24-Ji"
INDEX 01 00:00:00
FILE "2.Gokigen Ikaga.ape" WAVE
TRACK 02 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Gokigen Ikaga"
INDEX 01 00:00:00
FILE "3.Doyounami.ape" WAVE
TRACK 03 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Doyounami"
INDEX 01 00:00:00
FILE "4.Doro wa Furishikiru.ape" WAVE
TRACK 04 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Doro wa Furishikiru"
INDEX 01 00:00:00
FILE "5.Myujishan.ape" WAVE
TRACK 05 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Myujishan"
INDEX 01 00:00:00
FILE "6.Kiiroi Inu.ape" WAVE
TRACK 06 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Kiiroi Inu"
INDEX 01 00:00:00
FILE "7.Kamen.ape" WAVE
TRACK 07 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Kamen"
INDEX 01 00:00:00
FILE "8.Kurenjingu kurimu.ape" WAVE
TRACK 08 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Kurenjingu kurimu"
INDEX 01 00:00:00
FILE "9.Roringu.ape" WAVE
TRACK 09 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Roringu"
INDEX 01 00:00:00
Audiochecker Log
13 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1988) Nakajima Miyuki\1.Wangan 24-Ji.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
14 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1988) Nakajima Miyuki\2.Gokigen Ikaga.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
15 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1988) Nakajima Miyuki\3.Doyounami.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
16 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1988) Nakajima Miyuki\4.Doro wa Furishikiru.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
17 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1988) Nakajima Miyuki\5.Myujishan.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
18 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1988) Nakajima Miyuki\6.Kiiroi Inu.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
19 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1988) Nakajima Miyuki\7.Kamen.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
20 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1988) Nakajima Miyuki\8.Kurenjingu kurimu.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
21 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1988) Nakajima Miyuki\9.Roringu.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1988 Goodbye Girl ( グ ッ バ イ ガ ー ル)
Год выпуска диска: 1988.11.16
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:44:58
Трэклист:
01. 野 ウ サ ギ の よ う に
02. ふ ら ふ ら
03.MEGAMI
04. 気 に し な い で
05. 十 二 月
06. た と え 世 界 が 空 か ら 落 ち て も
07. 愛 よ り も
08. 涙-Made in tears-
09. 吹 雪
01 - Nousagi no You ni
02 - Fura Fura
03 - Megami
04 - Ki ni Shinaide
05 - 12-gatsu
06 - Tatoe Sekai ga Sora kara Ochitemo
07 - Ai Yorimo
08 - Namida -Made in tears-
09 - Fubuki
Audiochecker Log
15 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1988) Goodbye Girl\Nakajima Miyuki - Goodbye Girl.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1989 Kaikinetsu ( 回 帰 熱)
Год выпуска диска: 1989.11.15
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:48:46
Трэклист:
01. 黄 砂 に 吹 か れ て
02. 肩 幅 の 未 来
03. あ り 、 か
04. 群 衆
05. ロ ン リ ー ・ カ ナ リ ア
06. く ら や み 乙 女
07. 儀 式
08. 未 完 成
09. 春 な の に
01. Kousa ni Fukarete
02. Katahaba no Mirai
03. Ari, ka
04. Gunshu
05. Ronri Kanar
06. Kurayami Otome
07. Seremoni
08. Mikansei
09. Haru Nanoni
Audiochecker Log
16 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1989) Kaikinetsu\Nakajima Miyuki - Kaikinetsu.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1990 Yoru o Yuke ( 夜 を 往( ゆ) け)
Год выпуска диска: 1990.06.13
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:56:13
Трэклист:
01. 夜 を 往 け
02. ふ た つ の 炎
03.3 分 後 に 捨 て て も い い
04. あ し た
05. 新 曾 根 崎 心 中
06. 君 の 昔 を
07. 遠 雷
08. ふ た り は
09. 北 の 国 の 習 い
10.with
01 - Yoru o Yuke
02 - Futatsu no Honoo
03 - Sanpungo ni Sutete mo Ii
04 - Ashita
05 - Shin-Sonezaki Shinjuu
06 - Kimi no Mukashi o
07 - Enrai
08 - Futari wa
09 - Kita no Kuni no Narai
10 - With
Audiochecker Log
17 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1990) Yoru o Yuke\Nakajima Miyuki - Yoru o Yuke.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1991 Utadeshika Ienai ( 歌 で し か 言 え な い)
Год выпуска диска: 1991.10.23
Тип рипа: tracks .cue
Источник: Jposuki 2.0
Продолжительность: 01:09:57
Трэклист:
01.C.Q.
02. お だ や か な 時 代
03. ト ー キ ョ ー 迷 子
04.Maybe
05. 渚 へ
06. 永 久 欠 番
07. 笑 っ て よ エ ン ジ ェ ル
08. た ・ わ ・ わ
09. サ ッ ポ ロSNOWY
10. 南 三 条
11. 炎 と 水
01. C.Q.
02. Odayaka na Jidai
03. Tokyo Maigo [Album Mix]
04. Maybe
05. Nagisa e
06. Eikyu Ketsuban
07. Waratteyo Angel
08. Ta-Wa-Wa
09. Sapporo Snowy
10. Minami Sanjou
11. Hono to Mizu
CUE
REM GENRE "Domestic(J-Pops)"
REM DATE 1991
REM COMMENT "YCCW-10071"
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE " 歌 で し か 言 え な い"
FILE "01 C.Q..ape" WAVE
TRACK 01 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "C.Q."
INDEX 01 00:00:00
FILE "02 Odayaka na Jidai.ape" WAVE
TRACK 02 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Odayaka na Jidai"
INDEX 01 00:00:00
FILE "03 Tokyo Maigo [Album Mix].ape" WAVE
TRACK 03 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Tokyo Maigo [Album Mix]"
INDEX 01 00:00:00
FILE "04 Maybe.ape" WAVE
TRACK 04 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Maybe"
INDEX 01 00:00:00
FILE "05 Nagisa e.ape" WAVE
TRACK 05 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Nagisa e"
INDEX 01 00:00:00
FILE "06 Eikyu Ketsuban.ape" WAVE
TRACK 06 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Eikyu Ketsuban"
INDEX 01 00:00:00
FILE "07 Waratteyo Angel.ape" WAVE
TRACK 07 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Waratteyo Angel"
INDEX 01 00:00:00
FILE "08 Ta-Wa-Wa.ape" WAVE
TRACK 08 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Ta-Wa-Wa"
INDEX 01 00:00:00
FILE "09 Sapporo Snowy.ape" WAVE
TRACK 09 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Sapporo Snowy"
INDEX 01 00:00:00
FILE "10 Minami Sanjou.ape" WAVE
TRACK 10 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Minami Sanjou"
INDEX 01 00:00:00
FILE "11 Hono to Mizu.ape" WAVE
TRACK 11 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Hono to Mizu"
INDEX 01 00:00:00
Audiochecker Log
22 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1991) Utadeshika Ienai\01 C.Q..ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 94%
Tempfile successfully deleted.
23 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1991) Utadeshika Ienai\02 Odayaka na Jidai.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
24 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1991) Utadeshika Ienai\03 Tokyo Maigo [Album Mix].ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
25 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1991) Utadeshika Ienai\04 Maybe.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
26 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1991) Utadeshika Ienai\05 Nagisa e.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
27 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1991) Utadeshika Ienai\06 Eikyu Ketsuban.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
28 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1991) Utadeshika Ienai\07 Waratteyo Angel.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
29 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1991) Utadeshika Ienai\08 Ta-Wa-Wa.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
30 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1991) Utadeshika Ienai\09 Sapporo Snowy.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
31 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1991) Utadeshika Ienai\10 Minami Sanjou.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
32 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1991) Utadeshika Ienai\11 Hono to Mizu.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
1992 EAST ASIA
Год выпуска диска: 1992.10.07
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:52:55
Трэклист:
01.EAST ASIA
02. や ば い 恋
03. 浅 い 眠 り
04. 萩 野 原
05. 誕 生
06. 此 処 じ ゃ な い 何 処 か へ
07. 妹 じ ゃ あ る ま い し
08. 二 隻( そ う) の 舟
09. 糸
01 East Asia
02 Yabai Koi
03 Asai Nemuri
04 Haginohara
05 Tanjou
06 Koko ja nai Dokoka e
07 Imouto ja Arumaishi
08 Nisou no Fune
09 Ito
Audiochecker Log
18 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1992) East Asia\Nakajima Miyuki - East Asia.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1993 Jidai ~Time goes around~ ( 時 代-Time goes around-)
Год выпуска диска: 1993.10.21
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 01:03:05
Трэклист:
01. 時 代
02. 風 の 姿
03. ロ ー リ ン グ
04. あ ど け な い 話
05. 夢 見 る 勇 気( ち か ら)
06. あ た し 時 々 お も う の
07. 流 浪( さ す ら い) の 詩( う た)
08. 雨 月 の 使 者
09. 慟 哭
10. 孤 独 の 肖 像1st.
11. か も め の 歌
01. Jidai
02. Kaze no Sugata
03. Roringu
04. Adokenai Hanashi
05. Yumemiru Chikara
06. Atashi Tokidoki Omouno
07. Sasurai no Uta
08. Ugetsu no Shisha
09. Doukoku
10. Kodoku no Shouzou 1st.
11. Kamome no Uta
Audiochecker Log
19 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1993) Jidai -Time goes around-\Nakajima Miyuki - Jidai -Time goes around-.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1994 LOVE OR NOTHING
Год выпуска диска: 1994.10.21
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 01:01:35
Трэклист:
01. 空 と 君 の あ い だ に
02. も う 桟 橋 に 灯 り は 点 ら な い
03. バ ラ 色 の 未 来
04. ひ ま わ り“SUNWARD”
05. ア ン テ ナ の 街
06. て ん び ん 秤
07. 流 星
08. 夢 だ っ た ん だ ね
09. 風 に な ら な い か
10.YOU NEVER NEED ME
11. 眠 ら な い で
01 - Sora to Kimi no Aida ni
02 - Mou Sanbashi ni Akari wa Tomoranai
03 - Bara Iro no Mirai
04 - Himawari -Sunward-
05 - Antenna no Machi
06 - Tenbin Bakari
07 - Ryuusei
08 - Yume Dattandane
09 - Kaze ni Naranaika
10 - You Never Need Me
11 - Nemuranaide
Audiochecker Log
20 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1994) LOVE OR NOTHING\Nakajima Miyuki - LOVE OR NOTHING.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
1995 - 10 WINGS
Год выпуска диска: 1995.10.20
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 01:11:43
Трэклист:
01. 二 隻( そ う) の 舟
02. 思 い 出 さ せ て あ げ る
03. 泣 か な い で ア マ テ ラ ス
04.Maybe
05. ふ た り は
06.DIAMOND CAGE
07.I love him
08. 子 守 歌
09. 生 き て ゆ く お ま え
10. 人 待 ち 歌
01. Nisou no Fune
02. Omoidasasete Ageru
03. Nakanaide Amaterasu
04. Maybe
05. Futari wa
06. Diamond Cage
07. I Love Him
08. Komoriuta
09. Ikiteyuku Omae
10. Hito Machi Uta
Audiochecker Log
21 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1995) 10 WINGS\Nakajima Miyuki -  10 WINGS.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1996 Paradise Cafe ( パ ラ ダ イ ス ・ カ フ ェ)
Год выпуска диска: 1996.10.18
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:57:23
Трэклист:
01. 旅 人 の う た(2nd Version)
02. 伝 説
03. 永 遠 の 嘘 を つ い て く れ
04.ALONE, PLEASE
05. そ れ は 愛 で は な い
06. な つ か な い 猫
07.SINGLES BAR
08. 蒼 い 時 代
09. た か が 愛
10. 阿 檀 の 木 の 下 で
11. パ ラ ダ イ ス ・ カ フ ェ
01 - Tabibito no Uta (2nd Version)
02 - Densetsu
03 - Eien no Uso wo Tsuitekure
04 - Alone, Please
05 - Sore wa Ai dewa Nai
06 - Natsukanai Neko
07 - Singles Bar
08 - Aoi Jidai
09 - Takaga Ai
10 - Adan no Ki no Shita de
11 - Paradise Cafe
Audiochecker Log
22 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1996) Paradise Cafe\Nakajima Miyuki - Paradise Cafe.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
1998 Watashi no Kodomo ni Narinasai ( わ た し の 子 供 に な り な さ い)
Год выпуска диска: 1998.03.18
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:59:38
Трэклист:
01. わ た し の 子 供 に な り な さ い
02. 下 町 の 上 、 山 の 手 の 下
03. 命 の 別 名
04. 清 流
05. 私 た ち は 春 の 中 で
06. 愛 情 物 語
07.You don't know
08. 木 曜 の 夜
09. 紅 灯 の 海
10.4.2.3.
01. Watashi no Kodomo ni Narinasai
02. Shitamachi no Jou, Yamanote no Ge
03. Inochi no Betsumei
04. Seiryu
05. Watashitachi wa Haru no Naka de
06. Aijou Monogatari
07. You don't know
08. Mokuyou no Yoru
09. Koutou no Umi
10. 4.2.3.
Audiochecker Log
23 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1998) Watashi no Kodomo ni Narinasai\Nakajima Miyuki - Watashi no Kodomo ni Narinasai.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is MPEG with probability 95%
Tempfile successfully deleted.
Spectrum
1999 Nichi -Wings- ( 日-WINGS)
Год выпуска диска: 1999.11.03
Тип рипа: tracks .cue
Источник: Jpopsuki 2.0
Продолжительность: 00:55:23
Трэклист:
01. 竹 の 歌
02.NEVER CRY OVER SPILT MILK
03. い つ か 夢 の 中 へ
04. 羊 の 言 葉
05. 異 国 の 女
06. あ な た の 言 葉 が わ か ら な い
07. 難 破 船
08. 知 人 ・ 友 人 ・ 愛 人 ・ 家 人
09.Good Morning, Ms. Castaway
10. 明 日 な き 我 等
01. Take no uta
02. Never cry over spilt milk
03. Itsuka yume no naka he
04. Hitsuji no kotoba
05. Ikoku no onna
06. Anata no kotoba wa wakaranai
07. Nanbasen
08. Chijin.Yujin.Aijin.Kajin
09. Good Morning, Ms. Castaway
10. Ashita naki warera
CUE
REM GENRE "Pop"
REM DATE 1999
TITLE "Nichi -WINGS-"
FILE "01 Take no uta.ape" WAVE
TRACK 01 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Take no uta"
INDEX 01 00:00:00
FILE "02 NEVER CRY OVER SPLIT MILK.ape" WAVE
TRACK 02 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "NEVER CRY OVER SPLIT MILK"
INDEX 01 00:00:00
FILE "03 Itsuka yume no naka he.ape" WAVE
TRACK 03 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Itsuka yume no naka he"
INDEX 01 00:00:00
FILE "04 Hitsuji no kotoba.ape" WAVE
TRACK 04 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Hitsuji no kotoba"
INDEX 01 00:00:00
FILE "05 Ikoku no onna.ape" WAVE
TRACK 05 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Ikoku no onna"
INDEX 01 00:00:00
FILE "06 Anata no kotoba wa wakaranai.ape" WAVE
TRACK 06 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Anata no kotoba wa wakaranai"
INDEX 01 00:00:00
FILE "07 Nanbasen.ape" WAVE
TRACK 07 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Nanbasen"
INDEX 01 00:00:00
FILE "08 Chijin.Yujin.Aijin.Kajin.ape" WAVE
TRACK 08 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Chijin.Yujin.Aijin.Kajin"
INDEX 01 00:00:00
FILE "09 Good Morning, Ms. Castaway.ape" WAVE
TRACK 09 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Good Morning, Ms. Castaway"
INDEX 01 00:00:00
FILE "10 Ashita naki warera.ape" WAVE
TRACK 10 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Ashita naki warera"
INDEX 01 00:00:00
Audiochecker Log
33 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1999) Nichi -Wings-\01 Take no uta.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
34 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1999) Nichi -Wings-\02 NEVER CRY OVER SPLIT MILK.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
35 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1999) Nichi -Wings-\03 Itsuka yume no naka he.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
36 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1999) Nichi -Wings-\04 Hitsuji no kotoba.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
37 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1999) Nichi -Wings-\05 Ikoku no onna.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
38 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1999) Nichi -Wings-\06 Anata no kotoba wa wakaranai.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
39 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1999) Nichi -Wings-\07 Nanbasen.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
40 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1999) Nichi -Wings-\08 Chijin.Yujin.Aijin.Kajin.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
41 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1999) Nichi -Wings-\09 Good Morning, Ms. Castaway.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
42 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1999) Nichi -Wings-\10 Ashita naki warera.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1999 Tsuki -Wings- ( 月-WINGS)
Год выпуска диска: 1999.11.03
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:50:04
Трэклист:
01.1 人 で 生 ま れ て 来 た の だ か ら
02. 紅 い 河
03.LAST SCENE
04. 女 と い う 商 売
05.SMILE, SMILE
06.PAIN
07. 白 菊
08. 時 効
09. 愛 か ら 遠 く 離 れ て
01. Hitori-de umarete kita-no dakara
02. Akai kawa
03. Last scene
04. Onna-to iu shyoubai
05. Smile, smile
06. Pain
07. Shiragiku
08. Jikou
09. Ai-kara tooku hanarete
Audiochecker Log
24 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1999) Tsuki -Wings-\Nakajima Miyuki - Tsuki -Wings-.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
2000 Tanpenshu ( 短 篇 集)
Год выпуска диска: 2000.11.15
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:53:27
Трэклист:
01. 地 上 の 星
02. 帰 省
03. 夢 の 通 り 道 を 僕 は 歩 い て い る
04. 後 悔
05.MERRY-GO-ROUND
06. 天 使 の 階 段
07. 過 ぎ ゆ く 夏
08. 結 婚
09. 粉 雪 は 忘 れ 薬
10.Tell Me, Sister
11. ヘ ッ ド ラ イ ト ・ テ ー ル ラ イ ト
01 Chijou no Hoshi
02 Kisei
03 Yume no T ōrimichi wo Boku wa Aruiteiru
04 Koukai
05 Merry-Go-Round
06 Tenshi no Kaidan
07 Sugiyuku Natsu
08 Kekkon
09 Konayuki wa Wasuregusuri
10 Tell Me, Sister
11 Heddoraito Teruraito
Audiochecker Log
25 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2000) Tanpenshu\Nakajima Miyuki - Tanpenshu.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
2001 Kokoro Mori Uta ( 心 守 歌)
Год выпуска диска: 2001.09.19
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:57:19
Трэклист:
01. 囁 く 雨
02. 相 席
03. 樹 高 千 丈 落 葉 帰 根
04. あ の バ ス に
05. 心 守 歌
06. 六 花
07. カ ー ニ ヴ ァ ル だ っ た ね
08. ツ ン ド ラ ・ バ ー ド
09. 夜 行
10. 月 迎 え
11.LOVERS ONLY
01 - Sasayaku Ame
02 - Aiseki
03 - Jukou Senjou Rakuyou Kikon
04 - Ano Basu ni
05 - Kokoro Mori Uta
06 - Rokka
07 - Carnival Datta ne
08 - Tsundora Bird
09 - Yakou
10 - Tsuki Mukae
11 - Lovers Only
Audiochecker Log
26 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2001) Kokoro Mori Uta\Nakajima Miyuki - Kokoro Mori Uta.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
2002 Otogibanashi -Fairy Ring- ( お と ぎ ば な し-Fairy Ring)
Год выпуска диска: 2002.10.23
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:58:06
Трэклист:
01. 陽 紡 ぎ 唄
02. シ ャ ン グ リ ラ
03. お と ぎ ば な し
04. 雪 ・ 月 ・ 花
05. 匂 い ガ ラ ス~ 安 寿 子 の 靴
06. あ の 人 に 似 て い る
07. み に く い あ ひ る の 子
08. 愛 さ れ る 花 愛 さ れ ぬ 花
09. 裸 爪( は だ し) の ラ イ オ ン
10. 紫 の 桜
11. 海 よ
01. Hitsumugiuta
02. Shangurira
03. Otogi Banashi
04. Setsu Getsu Ka
05. Nioi Garasu~Yasuko no Kutsu
06. Ano Hito ni Niteiru
07. Minikui Ahiru no Ko
08. Aisareru Hana, Aisarenu Hana
09. Hadashi no Raion
10. Murasaki no Sakura
11. Umi yo
Audiochecker Log
27 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2002) Otogibanashi -Fairy Ring-\Nakajima Miyuki - Otogibanashi -Fairy Ring-.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
2003 Koibumi ( 恋 文)
Год выпуска диска: 2003.11.19
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:56:45
Трэклист:
01. 銀 の 龍 の 背 に 乗 っ て
02. 恋 と は か ぎ ら な い
03. 川 風
04. ミ ラ ー ジ ュ ・ ホ テ ル
05. 寄 り 添 う 風
06. 情 婦 の 証 言
07. ナ イ ト キ ャ ッ プ ・ ス ペ シ ャ ル
08. 月 夜 同 舟 ( げ つ や ど う し ゅ う)
09. 恋 文
10. 思 い 出 だ け で は つ ら す ぎ る
01 - Gin no Ryu no Sei ni Notte
02 - Koi to wa kagiranai
03 - Kawa kaze
04 - Mirage Hotel
05 - Yorisou kaze
06 - Joufu no shougen
07 - Nightcap Special
08 - Getsuya doushuu
09 - Koibumi
10 - Omoide dake de wa tsurasugiru
Audiochecker Log
28 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2003) Koibumi\Nakajima Miyuki - Koibumi.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
2004 Ima no Kimochi ( い ま の き も ち)
Год выпуска диска: 2004.11.17
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 01:05:20
Трэклист:
01. あ ぶ な 坂
02. わ か れ う た
03. 怜 子
04. 信 じ 難 い も の
05. こ の 空 を 飛 べ た ら
06. あ わ せ 鏡
07. 歌 姫
08. 傾 斜
09. 横 恋 慕
10. こ の 世 に 二 人 だ け
11. は じ め ま し て
12. ど こ に い て も
13. 土 用 波
01. Abuna Zaka
02. Wakareuta
03. Reiko
04. Shinjigatai Mono
05. Kono Sora wo Tobetara
06. Awase Kagami
07. Utahime
08. Keisha
09. Yokorenbo
10. Kono Yo ni Futari dake
11. Hajimemashite
12. Doko ni Itemo
13. Doyounami
Audiochecker Log
29 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2004) Ima no Kimochi\Nakajima Miyuki - Ima no Kimochi.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
2005 Ten-Sei ( 転 生)
Год выпуска диска: 2005.11.16
Тип рипа: tracks .cue
Источник: JPopsuki 2.0
Продолжительность: 00:59:00
Трэклист:
01. 遺 失 物 預 り 所
02. 帰 れ な い 者 た ち へ
03. 線 路 の 外 の 風 景
04. メ ビ ウ ス の 帯 は ね じ れ る
05. フ ォ ー チ ュ ー ン ・ ク ッ キ ー
06. 闇 夜 の テ ー ブ ル
07. 我 が 祖 国 は 風 の 彼 方
08. 命 の リ レ ー
09. ミ ラ ー ジ ュ ・ ホ テ ル
10. サ ー モ ン ・ ダ ン ス
11. 無 限 ・ 軌 道
01. Ishitsubutsu Azukarijo
02. Kaerenai Monotachi e
03. Senro no Soto no Fukei
04. Mebiusu no Wa wa Nejireru
05. Fochun Kukki
06. Yamiyo no Teburu
07. Waga Sokoku wa Kaze no Kanata
08. Inochi no Rire
09. Miraju Hoteru
10. Samon Dansu
11. Mugen Kidou
CUE
REM GENRE "Pop"
REM DATE 2005
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Ten-Sei"
FILE "01 Ishitsubutsu Azukarijo.ape" WAVE
TRACK 01 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Ishitsubutsu Azukarijo"
INDEX 01 00:00:00
FILE "02 Kaerenai Monotachi e.ape" WAVE
TRACK 02 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Kaerenai Monotachi e"
INDEX 01 00:00:00
FILE "03 Senro no Soto no Fukei.ape" WAVE
TRACK 03 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Senro no Soto no Fukei"
INDEX 01 00:00:00
FILE "04 Mebiusu no Wa wa Nejireru.ape" WAVE
TRACK 04 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Mebiusu no Wa wa Nejireru"
INDEX 01 00:00:00
FILE "05 Fochun Kukki.ape" WAVE
TRACK 05 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Fochun Kukki"
INDEX 01 00:00:00
FILE "06 Yamiyo no Teburu.ape" WAVE
TRACK 06 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Yamiyo no Teburu"
INDEX 01 00:00:00
FILE "07 Waga Sokoku wa Kaze no Kanata.ape" WAVE
TRACK 07 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Waga Sokoku wa Kaze no Kanata"
INDEX 01 00:00:00
FILE "08 Inochi no Rire.ape" WAVE
TRACK 08 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Inochi no Rire"
INDEX 01 00:00:00
FILE "09 Miraju Hoteru.ape" WAVE
TRACK 09 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Miraju Hoteru"
INDEX 01 00:00:00
FILE "10 Samon Dansu.ape" WAVE
TRACK 10 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Samon Dansu"
INDEX 01 00:00:00
FILE "11 Mugen Kidou.ape" WAVE
TRACK 11 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Mugen Kidou"
INDEX 01 00:00:00
Audiochecker Log
30 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2005) TEN-SEI\01 Ishitsubutsu Azukarijo.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
31 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2005) TEN-SEI\02 Kaerenai Monotachi e.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
32 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2005) TEN-SEI\03 Senro no Soto no Fukei.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
33 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2005) TEN-SEI\04 Mebiusu no Wa wa Nejireru.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
34 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2005) TEN-SEI\05 Fochun Kukki.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
35 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2005) TEN-SEI\06 Yamiyo no Teburu.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
36 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2005) TEN-SEI\07 Waga Sokoku wa Kaze no Kanata.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
37 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2005) TEN-SEI\08 Inochi no Rire.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
38 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2005) TEN-SEI\09 Miraju Hoteru.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
39 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2005) TEN-SEI\10 Samon Dansu.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
40 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2005) TEN-SEI\11 Mugen Kidou.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
2006 Lullaby SINGER ( ラ ラ バ イSINGER)
Год выпуска диска: 2006.11.22
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:59:49
Трэклист:
01. 桜 ら ら ら ら
02. た だ ・ 愛 の た め に だ け
03. 宙 船( そ ら ふ ね)
04. あ の さ よ な ら に さ よ な ら を
05.Clavis- 鍵-
06. 水
07. あ な た で な け れ ば
08. 五 月 の 陽 ざ し
09. と ろ
10. お 月 さ ま ほ し い
11. 重 き 荷 を 負 い て
12. ラ ラ バ イSINGER
01 - Sakura Rararara
02 - Tada Ai Notame ni Dake
03 - Sorafune
04 - Ano Sayonara Ni Sayonara Wo
05 - Clavis -Kagi
06 - Mizu
07 - Anata De Nakereba
08 - Gogatsu No You Zashi
09 - Toro
10 - O Gatsu Samahoshii
11 - Omoki Ka Wo Oi Te
12 - Lullaby Singer
Audiochecker Log
41 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2006) Lullaby SINGER\Nakajima Miyuki - Lullaby SINGER.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
2007 I Love You, Kotaetekure (I Love You, 答 え て く れ)
Год выпуска диска: 2007.10.03
Тип рипа: image .cue
Источник: gakuon.org
Продолжительность: 00:57:22
Трэклист:
01. 本 日 、 未 熟 者
02. 顔 の な い 街 の 中 で
03. 惜 し み な く 愛 の 言 葉 を
04. 一 期 一 会
05. サ バ イ バ ル ・ ロ ー ド
06.Nobody Is Right
07. ア イ ス ・ フ ィ ッ シ ュ
08. ボ デ ィ ・ ト ー ク
09. 背 広 の 下 の ロ ッ ク ン ロ ー ル
10. 昔 か ら 雨 が 降 っ て く る
11.I Love You, 答 え て く れ
01. Honjitsu, Mijukumono
02. Kao no Nai Machi no Naka de
03. Oshiminaku Ai no Kotoba wo
04. Ichigo Ichie
05. Survival Road
06. Nobody is Right
07. Ice Fish
08. Body Talk
09. Sebiro no Shita no Rokkunroru
10. Mukashi kara Ame ga Futtekuru
11. I Love You, Kotaetekure
Audiochecker Log
43 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2007) I Love You, Kotaetekure\Nakajima Miyuki - I Love You, Kotaetekure.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
2009 Drama!
Год выпуска диска: 2009.11.18
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 01:09:59
Трэклист:
01. 翼 を あ げ て
02. こ ど も の 宝
03. 夜 の 色
04. 掌
05. 愛 が 私 に 命 ず る こ と
06. NOW
07. 十 二 天
08. ら い し ょ ら い し ょ
09. 暦 売 り の 歌
10. 百 九 番 目 の 除 夜 の 鐘
11. 幽 霊 交 差 点
12. 海 に 絵 を 描 く
13. 天 鏡
01.Tsubasa wo Agete
02.Kodomo no Takara
03.Yoru no Iro
04.Tenohira
05.Ai ga Watashi ni Meizura Koto
06.NOW
07.Juuni Ten
08.Raisho Raisho
09.Koyomi Uri no Uta
10.Hyakukyuu Banme no Joya no Kane
11.Yuurei Kousaten
12.Umi ni E wo Egaku
13.Ten Kagami
Audiochecker Log
42 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2009) DRAMA!\Nakajima Miyuki - DRAMA!.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
2010 Mayonaka no Doubutsuen ( 真 夜 中 の 動 物 園)
Год выпуска диска: 2010.10.13
Тип рипа: image .cue
Источник: gakuon.org
Продолжительность: 01:06:31
Трэклист:
01. 今 日 以 来
02. 真 夜 中 の 動 物 園
03. ま る で 高 速 電 車 の よ う に あ た し た ち は 擦 れ 違 う
04. ハ リ ネ ズ ミ だ っ て 恋 を す る
05. 小 さ き 負 傷 者 た ち の 為 に
06. 夢 だ も の
07. サ メ の 歌
08. ご ま め の 歯 ぎ し り
09. 鷹 の 歌
10. 負 け ん も ん ね
11. 雪 傘 (Bonus Track)
12. 愛 だ け を 残 せ (Album Version) (Bonus Track)
01. Kyou Irai
02. Mayonaka no Doubutsuen
03. Marude Kousoku Densha no You ni Atashi-tachi wa Sure Chigau
04. Harinezumi Datte Koi wo Suru
05. Chiisaki Fushousha-tachi no Tame ni
06. Yume Damono
07. Same no Uta
08. Gomame no Hagishiri
09. Taka no Uta
10. Maken Monne
11. Yukigasa (Bonus Track)
12. Ai Dake wo Nokose (Album Version) (Bonus Track)
EAC Log
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC ラ ・ ネ 。 ネ ユ ヨ セ ホ ト シ  エ モ16. ハ ョ ヤ ツ 2010, 10:30
ヨ ミ 講 、 ゚ 、 讀 ュ / ユ 贅 ケ ヨ ミ 、 ホ ・ ホ ・@
ハ ケ モ テ ヌ  カ ッ ニ ・ 」 コMATSHITADVD-RAM SW-9587A Adapter: 0 ID: 0
カ チ ネ 。 ト 」 ハ ス : ア 」 サ 、
ハ ケ モ テ セ ォ ネ キ チ ・ : ハ ヌ
キ マ ウ  メ  オ サ コ ウ ・: キ ・
ハ ケ モ テ C2 ヨ ク ユ ・: ハ ヌ
カ チ ネ 。 ニ ォ メ ニ ミ 」 ユ  : 132
カ チ ネ 。 Lead-In コ ヘ Lead-Out : キ ・
モ テ セ イ メ  鋧 葫 ・ ネ 。 ヨ ミ カ ェ ハ ァ ニ ォ メ ニ オ ト イ ノ ム ・: ハ ヌ
ネ ・ ウ  ハ ラ ホ イ セ イ メ  ・ : キ ・
ヤ レ CRC シ ニ ヒ 聊 ミ ハ ケ モ テ チ ヒ ソ ユ ム  セ : ハ ヌ
メ ム モ テ ス モ ソ レ : Win NT シ ー 2000 ア セ オ リ Win32 ス モ ソ レ
ヒ  テ ハ 莎   ス : モ テ サ ァ カ ィ メ 蠏 ト ア 狡 ・ ・
メ ム ム 。 ア ネ フ リ ツ ハ : 1024 kBit/s
ヨ ハ チ ソ : ク ゚
フ 晴 モ ID3 ア ・ ゥ : キ ・
テ ・ 隯 ミ ム ケ ヒ  ・ : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
ク ス シ モ テ ・ 隯 ミ イ ホ ハ  : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d
ア サ ラ ・ ケ ・CD オ ト TOC
メ  ・| ソ ェ ハ シ | ウ 、 カ ネ | ニ  シ ノ ネ ヌ ・| ス 睾 イ ノ ネ ヌ ・
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 5:09.40 | 0 | 23214
2 | 5:09.40 | 7:14.00 | 23215 | 55764
3 | 12:23.40 | 4:26.10 | 55765 | 75724
4 | 16:49.50 | 4:19.67 | 75725 | 95216
5 | 21:09.42 | 6:51.28 | 95217 | 126069
6 | 28:00.70 | 5:26.62 | 126070 | 150581
7 | 33:27.57 | 4:11.64 | 150582 | 169470
8 | 37:39.46 | 4:28.33 | 169471 | 189603
9 | 42:08.04 | 6:13.56 | 189604 | 217634
10 | 48:21.60 | 5:48.45 | 217635 | 243779
11 | 54:10.30 | 6:03.28 | 243780 | 271032
12 | 60:13.58 | 6:26.46 | 271033 | 300028
キ カ ホ ァ ラ エ フ ャ シ ー エ 﨔 ・
メ ム ム 。 ヤ  カ ホ ァ
ホ ト シ  テ ・D:\music\ ヨ ミ 講 、 ゚ 、 讀 ュ\ ヨ ミ 講 、 ゚ 、 讀 ュ - ユ 贅 ケ ヨ ミ 、 ホ ・ ホ ・@\ ミ ツ 、 キ 、 、 ・ ユ ・ ゥ ・ ・ タ\ ヨ ミ 講 、 ゚ 、 讀 ュ - ユ 贅 ケ ヨ ミ 、 ホ ・ ホ ・@.wav
キ 袒 オ オ 酥 ス 100.0 %
キ カ ホ ァ ヨ ハ チ ソ 100.0 %
イ 簗 ヤ CRC E58E0FCF
ク エ ヨ ニ CRC E58E0FCF
ク エ ヨ ニ ウ ノ ケ ヲ
テ サ モ ミ エ 﨔  「 ノ ・
ラ エ フ ャ ア ィ ク 貎 睾 イ
Audiochecker Log
44 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2010) Mayonaka no Doubutsuen\Nakajima Miyuki - Mayonaka no Doubutsuen.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
2011 Koya Yori ( 荒 野 よ り)
Год выпуска диска: 2011.11.06
Тип рипа: image .cue
Источник: popdll.com
Продолжительность: 00:57:18
Трэклист:
1. 荒 野 よ り
2. バ ク で す
3. BA-NA-NA
4. あ ば う と に 行 き ま す
5. 鶺 鴒( せ き れ い)
6. 彼 と 私 と 、 も う1 人
7. ば り ほ れ と ん ぜ
8. ギ ヴ ・ ア ン ド ・ テ イ ク
9. 旅 人 よ 我 に 帰 れ
10. 帰 郷 群
11. 走( そ う)
1. Koya yori
2. Baku Desu
3. BA-NA-NA
4. Abauto ni Ikimasu
5. Sekirei
6. Kare to Watashi to, Mo Hitori
7. Bari Horetonze
8. Give and Take
9. Tabibito yo Ware ni Kaere
10. Kikyogun
11. So
Audiochecker Log
45 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(2011) Koya Yori\Nakajima Miyuki - Koya Yori.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
Best & Live
1987 Uta Goyomi
Год выпуска диска: 1987.02.21
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 01:07:32
Трэклист:
01. 片 想'86
02. 狼 に な り た い
03. 悪 女
04.HALF
05. 鳥 に な っ て
06. ク リ ス マ ス ソ ン グ を 唄 う よ う に
07. 阿 呆 鳥
08. 最 悪
09.F.O.
10. こ の 世 に 二 人 だ け
11. 縁
12. 見 返 り 美 人
13. や ま ね こ
14. 波 の 上
01 Kata omoi'86
02 Ookami ni naritai
03 Akujo
04 HALF
05 Tori ni Natte
06 Sung Christmas
07 Fool bird
08 Saiaku
09 F.O.
10 Kono Yo ni Futari Dake
11 En
12 Mikaeri bijin
13 Yamaneko
14 Nami no ue
Audiochecker Log
46 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1987) Uta Goyomi\Nakajima Miyuki - Calendar Songs.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1987 Singles (3 CD)
Год выпуска диска: 1987.08.21
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:56:17 00:56:20 00:55:35
Трэклист:
Disc 1
01 や ま ね こ
02 シ ー サ イ ド ・ コ ー ポ ラ ス
03 見 返 り 美 人
04 ど こ に い て も
05 あ た い の 夏 休 み
06 噂
07 つ め た い 別 れ
08 シ ョ ウ ・ タ イ ム
09 孤 独 の 肖 像
10 100 人 目 の 恋 人
11 ひ と り
12 海 と 宝 石
01 Yamaneko
02 Shiisaido kooporasu
03 Mikaeri bijin
04 Doko ni ite mo
05 Atai no natsuyasumi
06 Uwasa
07 Tsumetai wakare
08 Show time
09 Kodoku no shouzou
10 100 hitome no koibito
11 Hitori
12 Umi to houseki
Disc 2
01 あ の 娘
02 波 の 上
03 横 恋 慕
04 忘 れ な 草 を も う 一 度
05 誘 惑
06 や さ し い 女
07 悪 女
08 笑 わ せ る じ ゃ な い か
09 あ し た 天 気 に な れ
10 杏 村 か ら
11 ひ と り 上 手
12 悲 し み に
13 か な し み 笑 い
14 霧 に 走 る
01 Ano musume
02 Nami no ue
03 Yokorenbo
04 Wasurenagusa wo mou ichido
05 Yuuwaku
06 Yasashii onna
07 Akujo
08 Warawaseru ja nai ka
09 Ashita tenki ni nare
10 Anzumura kara
11 Hitori jouzu
12 Kanashimi ni
13 Kanashimi warai
14 Kiri ni hashiru
Disc 3
01 り ば い ば る
02 ピ エ ロ
03 お も い で 河
04 ほ う せ ん か
05 わ か れ う た
06 ホ ー ム に て
07 夜 風 の 中 か ら
08 忘 れ ら れ る も の な ら ば
09 こ ん ば ん わ
10 強 い 風 は い つ も
11 時 代
12 傷 つ い た 翼
13 ア ザ ミ 嬢 の ラ ラ バ イ
14 さ よ う な ら さ よ う な ら
01 Revival
02 Piero
03 Omoidegawa
04 Housenka
05 Wakare uta
06 Homu nite
07 Yokaze no naka kara
08 Wasurerareru mono naraba
09 Konbanwa
10 Tsuyoi kaze wa itsumo
11 Jidai
12 Kitsuita tsubasa
13 Azamijou no lullaby
14 Sayonara sayonara
Audiochecker Log
43 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1987) Singles (3 CD)\Nakajima Miyuki - Singles CD 1.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is MPEG with probability 95%
Tempfile successfully deleted.
44 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1987) Singles (3 CD)\Nakajima Miyuki - Singles CD 2.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
45 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1987) Singles (3 CD)\Nakajima Miyuki - Singles CD 3.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
Singles CD1 Spectrum
1989 Presents Best Selection 16
Год выпуска диска: 1989
Источник: JPopsuki 2.0
Тип рипа: tracks .cue
Продолжительность: 01:07:15
Трэклист:
01 ひ と り 上 手
02 横 恋 慕
03 誘 惑
04 悪 女
05 あ の 娘
06 見 返 り 美 人
07 土 用 波
08 あ た い の 夏 休 み
09 わ か れ う た
10 ホ ー ム に て
11 か も め は か も め (Naoko Ken cover)
12 月 の 赤 ん 坊
13 ミ ュ ー ジ シ ャ ン
14 あ し た 天 気 に な れ
15 ア ザ ミ 嬢 の ラ ラ バ イ
16 時 代
01 Hitori Jouzu
02 Yokorenbo
03 Yuuwaku
04 Akujo
05 Ano Ko
06 Mikaeri Bijin
07 Doyounami
08 Atai no Natsuyasumi
09 Wakareuta
10 Home Nite
11 Kamome wa Kamome (Naoko Ken cover)
12 Tsuki no Akanbou
13 Musician
14 Ashita Tenki ni Nare
15 Azami Jou no Lullaby
16 Jidai
CUE
REM GENRE "World"
REM DATE 1989
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Nakajima Miyuki Presents Best Selection 16"
FILE "01 Hitori Jouzu.ape" WAVE
TRACK 01 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Hitori Jouzu"
INDEX 01 00:00:00
FILE "02 Yokorenbo.ape" WAVE
TRACK 02 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Yokorenbo"
INDEX 01 00:00:00
FILE "03 Yuuwaku.ape" WAVE
TRACK 03 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Yuuwaku"
INDEX 01 00:00:00
FILE "04 Akujo.ape" WAVE
TRACK 04 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Akujo"
INDEX 01 00:00:00
FILE "05 Ano Ko.ape" WAVE
TRACK 05 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE Ano Ko"
INDEX 01 00:00:00
FILE "06 Mikaeri Bijin.ape" WAVE
TRACK 06 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Mikaeri Bijin"
INDEX 01 00:00:00
FILE "07 Doyounami.ape" WAVE
TRACK 07 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Doyounami"
INDEX 01 00:00:00
FILE "08 Atai no Natsuyasumi.ape" WAVE
TRACK 08 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Atai no Natsuyasumi"
INDEX 01 00:00:00
FILE "09 Wakareuta.ape" WAVE
TRACK 09 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Wakareuta"
INDEX 01 00:00:00
FILE "10 Home Nite.ape" WAVE
TRACK 10 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Home Nite"
INDEX 01 00:00:00
FILE "11 Kamome wa Kamome.ape" WAVE
TRACK 11 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Kamome wa Kamome"
INDEX 01 00:00:00
FILE "12 Tsuki no Akanbou.ape" WAVE
TRACK 12 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Tsuki no Akanbou"
INDEX 01 00:00:00
FILE "13 Musician.ape" WAVE
TRACK 13 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Musician"
INDEX 01 00:00:00
FILE "14 Ashita Tenki ni Nare.ape" WAVE
TRACK 14 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Ashita Tenki ni Nare"
INDEX 01 00:00:00
FILE "15 Azami Jou no Lullaby.ape" WAVE
TRACK 15 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Azami Jou no Lullaby"
INDEX 01 00:00:00
FILE "16 Jidai.ape" WAVE
TRACK 16 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Jidai"
INDEX 01 00:00:00
Audiochecker Log
47 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\01 Hitori Jouzu.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
48 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\02 Yokorenbo.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
49 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\03 Yuuwaku.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is MPEG with probability 85%
Tempfile successfully deleted.
50 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\04 Akujo.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
51 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\05 Ano Ko.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
52 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\06 Mikaeri Bijin.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
53 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\07 Doyounami.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
54 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\08 Atai no Natsuyasumi.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is MPEG with probability 95%
Tempfile successfully deleted.
55 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\09 Wakareuta.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
56 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\10 Home Nite.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
57 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\11 Kamome wa Kamome.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 87%
Tempfile successfully deleted.
58 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\12 Tsuki no Akanbou.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
59 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\13 Musician.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
60 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\14 Ashita Tenki ni Nare.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 85%
Tempfile successfully deleted.
61 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\15 Azami Jou no Lullaby.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
62 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1989) Presents Best Selection 16\16 Jidai.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
03 Yuuwaku Spectrum
08 Atai no Natsuyasumi Spectrum
1992 Best Selection II
Год выпуска диска: 1992.04.01
Тип рипа: image .cue
Источник: NEWTRACKER.ICU
Продолжительность: 01:12:02
Трэклист:
01. 時 代
02. ト ー キ ョ ー 迷 子
03. 涙 -Made in tears-
04. 春 な の に (Kashiwabara Yoshie cover)
05. 黄 砂 に 吹 か れ て
06. ま つ り ば や し
07. シ ュ ガ ー
08. や ま ね こ
09.with
10.Maybe
11. あ し た
12. 歌 姫
13. 世 情
01. Jidai
02. Tokyo Maigo
03. Namida -Made in tears-
04. Haru na no ni (Kashiwabara Yoshie cover)
05. Kousa ni Fukarete
06. Matsuri Bayashi
07. Sugar
08. Yamaneko
09. with
10. Maybe
11. Ashita
12. Utahime
13. Sejou
EAC Log
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
悟 鞲?EAC 钺 桤 怆 鬻 屙 梃, 恹 镱 腠 屙 眍?19. 爨 痱?2009, 6:32
Miyuki_Nakajima / Best selection II
蔫 耜 钼 钿: MATSHITADVD-RAM UJ-852S Adapter: 0 ID: 0
绣 骅? 黩 屙? : 念 耱 钼 屦 眍 耱?
锐 镱 朦 珙 忄 龛? 蝾 黜 钽? 镱 蝾 赅 : 泥
悟 觌  屙 桢 挲  囿 滂? : 泥
锐 镱 朦 珙 忄 龛? 箨 噻 囹 咫 彘 C2 : 湾?
暑 痧 尻 鲨  耢 妁 屙? 镳? 黩 屙 梃 : 102
扬 铖 钺 眍 耱? 麒 蜞 螯 钺 豚 耱?Lead-in ?Lead-out : 湾?
青 镱 腠 屙 桢 镳 铒 簌 屙 睇? 颀 祜 腩? 蜩  眍? : 泥
愉 嚯 屙 桢 犭 铌 钼 ? 蜩  眍?? 磬 鬣 脲 ? 觐 眦? : 湾?
橡? 恹 麒 耠 屙??CRC 桉 镱 朦 珙 忄 腓 顸 眢 脲 恹? 颀 祜 臌 : 泥
软 蝈 痿 彘? : 埋 蝠 铄 眄  Win32- 桧 蝈 痿 彘? 潆  Win NT/2000
蔓 躅 漤 铋 纛 痨 囹 : 马 篁 疱 眄 桢 WAV- 铒 屦 圉 梃
灶 痨 囹 颀 祜 腩? : 44.100 闽; 16 徼? 耱 屦 孱
TOC 桤 怆 鬻 疙 眍 泐 CD
茵 尻 | 羊 囵? | 碾 栩 咫  铖 螯 | 袜 鬣 朦 睇? 皴 牝 铕 | 暑 礤 黜  皴 牝 铕
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:18.27 | 0 | 19376
2 | 4:18.27 | 5:09.03 | 19377 | 42554
3 | 9:27.30 | 5:09.30 | 42555 | 65759
4 | 14:36.60 | 5:04.65 | 65760 | 88624
5 | 19:41.50 | 5:51.47 | 88625 | 114996
6 | 25:33.22 | 4:02.35 | 114997 | 133181
7 | 29:35.57 | 6:34.73 | 133182 | 162804
8 | 36:10.55 | 4:02.67 | 162805 | 181021
9 | 40:13.47 | 5:41.18 | 181022 | 206614
10 | 45:54.65 | 6:22.02 | 206615 | 235266
11 | 52:16.67 | 5:28.70 | 235267 | 259936
12 | 57:45.62 | 8:14.40 | 259937 | 297026
13 | 66:00.27 | 6:07.15 | 297027 | ? 324566
锗 疣 牝 屦 桉 蜩 觇 滂 囡 噻 铐? 桤 怆 鬻 屙? ? 耦 钺  龛  钺 铠 栳 赅?
蔓 狃 囗 睇? 滂 囡 噻 铐
褥  羿 殡?C:\Users\ 坞 鬻 赅\Documents\- Best selection II.wav
翔 觐 恹? 箴 钼 屙?100.0 %
枢 麇 耱 忸 滂 囡 噻 铐?100.0 %
CRC 觐 镨?D60FA47E
暑 镨 痤 忄 龛?.. OK
硒 栳 铌 礤 镳 铊 珙 ?
暑 礤? 铗 鞲 蜞
Audiochecker Log
63 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1992) Best Selection II\Nakajima Miyuki - Best selection II.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
1994 Singles II (2 CD)
Год выпуска диска: 1994.07.21
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:52:05 00:51:53
Трэклист:
Disc 1
01. 時 代
02. 最 後 の 女 神
03. ジ ェ ラ シ ー ・ ジ ェ ラ シ ー
04. 兆 し の シ ー ズ ン
05. 浅 い 眠 り
06. 親 愛 な る 者 へ
07. 誕 生
08.Maybe
09. ト ー キ ョ ー 迷 子
10. 見 返 り 美 人 (2nd Version)
01 - Jidai
02 - Saigo no joshin
03 - Jealousy jealousy
04 - Kizashi no season
05 - Asai nemuri
06 - Shinai naru mono e
07 - Tanjou
08 - Maybe
09 - Tokyo maigo
10 - Mikaeri bijin (2nd Version)
Disc 2
01 with
02 笑 っ て よ エ ン ジ ェ ル
03 あ し た
04 グ ッ バ イ ガ ー ル
05 涙-Made in tears-
06 空 港 日 誌
07 仮 面
08 熱 病(2nd Version)
09 御 機 嫌 如 何
10 シ ュ ガ ー
01 - with
02 - Waratte yo angel
03 - Ashita
04 - Good-bye girl
05 - Namida - Made in tears-
06 - Kuukou nisshi
07 - Kamen
08 - Netsubyou (2nd Version)
09 - Go kiken dou
10 - Sugar
Audiochecker Log
64 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1994) Singles II (2 CD)\Nakajima Miyuki - Singles II CD1.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
65 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(1994) Singles II (2 CD)\Nakajima Miyuki - Singles II CD2.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
2002 Favorites In Original Albums ( 中 岛 美 雪- 美 雪 集)
Год выпуска диска: 2002
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 01:08:53
Трэклист:
01 ル 一 ジ ユ
02 ひ と り 上 手
03 や ま ね こ
04 ホ 一 ㄙ に て
05 あ わ せ 鏡
06 笑 つ て よ エ ン ジ
07 僕 は 青 い 鳥
08 見 返 り 美 人
09 春 な の に
10 あ し た
11 サ ツ ボ ロ snowy
12 シ ユ ガ 一
13 忘 れ な 草 を も う 一 度
14 惡 女
01 Ru ichi jiyu
02 Hitori Jouzu
03 Yamaneko
04 Home ni te
05 Awase Kagami
06 Waratteyo Angel
07 Boku wa Aoi Tori
08 Mikaeri bijin
09 Haru Nanoni
10 Ashita
11 Satsuboro snowy
12 Shiyuga ichi
13 Wasurenagusa wo mou ichido
14 Akujo
Audiochecker Log
66 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(2002) Favorites In Original Albums\Nakajima Miyuki - Favorites In Original Albums.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
2002 Singles 2000
Год выпуска диска: 2002.04.17
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 01:12:23
Трэклист:
01. 地 上 の 星
02. ヘ ッ ド ラ イ ト ・ テ ー ル ラ イ ト
03. 瞬 き も せ ず
04. 私 た ち は 春 の 中 で
05. 命 の 別 名
06. 糸
07. 愛 情 物 語
08. 幸 せ
09. た か が 愛
10. 目 を 開 け て 最 初 に 君 を 見 た い
11. 旅 人 の う た
12.SE ・TSU ・NA ・KU ・TE
13. 空 と 君 の あ い だ に
14. フ ァ イ ト!
01. Chijou no hoshi
02. Head light, Tail light
03. Mabataki mo sezu
04. Watashitachi wa haru no naka de
05. Inochino Betsumei
06. Ito
07. Aijou Monogatari
08. Shiawase
09. Takaga Ai
10. Me wo akete saisho ni kimi wo mitai
11. Tabibito no uta
12. Setsunakute
13. Sora to kimi no aida ni
14. Fight!
Audiochecker Log
67 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(2002) Singles 2000\Nakajima Miyuki - Singles 2000.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
2005 Live at Sony Pictures Studios in L.A. ( 中 島 み ゆ き ラ イ ヴ!)
Год выпуска диска: 2005.03.23
Тип рипа: image .cue
Источник: VeryCD.com
Продолжительность: 00:44:12
Трэклист:
01. こ の 空 を 飛 べ た ら
02. 地 上 の 星
03. 土 用 波
04. 銀 の 龍 の 背 に 乗 っ て
05. こ の 世 に 二 人 だ け
06. 夜 行
07. 歌 姫
01 Kono sora wo tobetara
02 Chijyono Hoshi
03 Doyounami
04 Gin no Ryu no Sei ni Notte
05 Kono Yo ni Futari dake
06 Yakou
07 Utahime
Audiochecker Log
68 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(2005) Live at Sony Pictures Studios in L.A\Nakajima Miyuki - Live at Sony Pictures Studios in L.A..ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 85%
Tempfile successfully deleted.
2008 Utatabi: Miyuki Nakajima Concert Tour 2007 ( 中 島 み ゆ き コ ン サ ー ト ツ ア ー2007-)
Год выпуска диска: 2008.06.11
Тип рипа: tracks .cue
Источник: JPopsuki 2.0
Продолжительность: 01:12:22
Трэклист:
01. 御 機 嫌 如 何
02. ホ ー ム に て
03. あ な た で な け れ ば
04. 蕎 麦 屋
05.EAST ASIA
06. ボ デ ィ ・ ト ー ク
07. 昔 か ら 雨 が 降 っ て く る
08. フ ァ イ ト!
09. 誕 生
10. 本 日 、 未 熟 者
11. 背 広 の 下 の ロ ッ ク ン ロ ー ル
12. 地 上 の 星( ラ イ ブ ・ カ ラ オ ケ ・ バ ー ジ ョ ン)
01 Go kiken dou
02 Homu nite
03 Anata De Nakereba
04 Sobaya
05 EAST ASIA
06 Body Talk
07 Mukashi kara Ame ga Futtekuru
08 Fight!
09 Maybe
10 Honjitsu, Mijukumono
11 Sebiro no Shita no Rokkunroru
12 Ground Star (Live karaoke version)
CUE
REM GENRE "Pop"
REM DATE 2008
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Utatabi: Miyuki Nakajima Concert Tour 2007"
FILE "01 Go kiken dou [Live].ape" WAVE
TRACK 01 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Go kiken dou [Live]"
INDEX 01 00:00:00
FILE "02 Homu nite [Live].ape" WAVE
TRACK 02 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Homu nite [Live]"
INDEX 01 00:00:00
FILE "03 Anata De Nakereba [Live].ape?
" WAVE
TRACK 03 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Anata De Nakereba [Live]"
INDEX 01 00:00:00
FILE "04 Sobaya [Live].ape" WAVE
TRACK 04 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Sobaya [Live]"
INDEX 01 00:00:00
FILE "05 EAST ASIA [Live].ape" WAVE
TRACK 05 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "EAST ASIA [Live]"
INDEX 01 00:00:00
FILE "06 Body Talk [Live].ape" WAVE
TRACK 06 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Body Talk [Live]"
INDEX 01 00:00:00
FILE "07 Mukashi kara Ame ga Futtekuru [Live].ape" WAVE
TRACK 07 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Mukashi kara Ame ga Futtekuru [Live]"
INDEX 01 00:00:00
FILE "08 Fight! [Live].ape" WAVE
TRACK 08 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Fight! [Live]"
INDEX 01 00:00:00
FILE "09 Maybe [Live].ape" WAVE
TRACK 09 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Maybe [Live]"
INDEX 01 00:00:00
FILE "10 Honjitsu, Mijukumono [Live].ape" WAVE
TRACK 10 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Honjitsu, Mijukumono [Live]"
INDEX 01 00:00:00
FILE "11 Sebiro no Shita no Rokkunroru [Live].ape" WAVE
TRACK 11 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Sebiro no Shita no Rokkunroru [Live]"
INDEX 01 00:00:00
FILE "12 Ground Star (Live karaoke version).ape" WAVE
TRACK 12 AUDIO
PERFORMER "Nakajima Miyuki"
TITLE "Ground Star (Live karaoke version)"
INDEX 01 00:00:00
Audiochecker Log
69 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(2008) Utatabi - Miyuki Nakajima Concert Tour 2007\01 Go kiken dou [Live].ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 99%
Tempfile successfully deleted.
70 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(2008) Utatabi - Miyuki Nakajima Concert Tour 2007\02 Homu nite [Live].ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
71 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(2008) Utatabi - Miyuki Nakajima Concert Tour 2007\03 Anata De Nakereba [Live].ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
72 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(2008) Utatabi - Miyuki Nakajima Concert Tour 2007\04 Sobaya [Live].ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
73 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(2008) Utatabi - Miyuki Nakajima Concert Tour 2007\05 EAST ASIA [Live].ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
74 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(2008) Utatabi - Miyuki Nakajima Concert Tour 2007\06 Body Talk [Live].ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
75 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(2008) Utatabi - Miyuki Nakajima Concert Tour 2007\07 Mukashi kara Ame ga Futtekuru [Live].ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
76 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(2008) Utatabi - Miyuki Nakajima Concert Tour 2007\08 Fight! [Live].ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
77 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(2008) Utatabi - Miyuki Nakajima Concert Tour 2007\09 Maybe [Live].ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
78 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(2008) Utatabi - Miyuki Nakajima Concert Tour 2007\10 Honjitsu, Mijukumono [Live].ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
79 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(2008) Utatabi - Miyuki Nakajima Concert Tour 2007\11 Sebiro no Shita no Rokkunroru [Live].ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
80 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\BEST & LIVE\(2008) Utatabi - Miyuki Nakajima Concert Tour 2007\12 Ground Star (Live karaoke version).ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.
Singles
2011 Koya Yori ( 荒 野 よ り)
Год выпуска диска: 2011.10.26
Тип рипа: image .cue
Источник: popdll.com
Продолжительность: 00:22:02
Трэклист:
1. Koya yori
2. Baku Desu
3. Koya yori (TV-MIX)
4. Baku Desu (TV-MIX)
1. 荒 野 よ り
2. バ ク で す
3. 荒 野 よ り (TV-MIX)
4. バ ク で す (TV-MIX)
Audiochecker Log
46 -===- G:\Music\Miyuki Nakajima\SINGLES\(2011) Koya Yori\Nakajima Miyuki - Koya Yori.ape
Extracted successfully
Conclusion: this track is CDDA with probability 100%
Tempfile successfully deleted.

Лог обновлений
03.03.12
Добавлены:
альбомы
- 1988 Nakajima Miyuki
- 1991 Utadeshika Ienai
- 1999 Nichi -Wings-
- 2007 I Love You, Kotaetekure
- 2010 Mayonaka no Doubutsuen
- 2011 Koya Yori
синглы
- 2011 Koya Yori
Исправлен:
альбом
- 1976 Minna itte shimatta

Доп. информация:
- Спасибо bruk67 за прекрасное оформление дискографии в МР3, без нее я бы долго колупался :).
- Для сомнительных альбомов и треков прилагаются скриншоты со спектрами.
Зарегистрирован:
  • 03-Мар-12 16:28
  • Скачан: 1,262 раза

69 KB

Тип: обычная
Статус: # сомнительно
Размер: 16.24 GB  ·  magnet12BC4A61B42A5AC09D4DCA479B0532C1AFACADF3
  • Свернуть поддиректории
  • Развернуть
  • Переключить
  • Увел./умен. окно
загружается...

bruk67

VIP (Заслуженный)

Стаж: 10 лет 4 месяца

Сообщений: 8180

flag

bruk67 · 16-Окт-10 23:02 (спустя 2 часа 44 мин.)

Yurasyk
Спасибо за раздачу!
Источник нужно указать для каждого альбома, под спойлером.
Спектры проверочных программ, должны быть в превью.
  • Дооформите, пожалуйста.

strngr0

Стаж: 10 лет 2 месяца

Сообщений: 1


strngr0 · 20-Окт-10 10:15 (спустя 3 дня)

Извините, а у Вас нет её шоу Yakai, особенно последних (2006 и позднеее)?

Yurasyk

Стаж: 10 лет 4 месяца

Сообщений: 3523

flag

Yurasyk · 21-Окт-10 19:28 (спустя 1 день 9 часов)

strngr0, нет. Это всё, что смог найти на данный момент.

Yurasyk

Стаж: 10 лет 4 месяца

Сообщений: 3523

flag

Yurasyk · 26-Окт-10 00:20 (спустя 4 дня, ред. 26-Окт-10 00:20)

ВНИМАНИЕ!!! Торрент-файл обновлен в связи с изменением кодировки cue-файлов. Пожалуйста, перезакачайте торрент-файл! Прошу прощения за доставленные неудобства.

ArsTG

Стаж: 11 лет 5 месяцев

Сообщений: 28

flag

ArsTG · 24-Ноя-10 20:47 (спустя 29 дней, ред. 24-Ноя-10 22:54)

Yurasyk
некоторые треки тут битые (в фубаре вылетают с ошибкой при проигрывании), есть ли возможность выложить их в рабочем виде ? Проверку скаченого провел - ошибок из-за скачивания нет.

Yurasyk

Стаж: 10 лет 4 месяца

Сообщений: 3523

flag

Yurasyk · 25-Ноя-10 01:17 (спустя 4 часа, ред. 25-Ноя-10 01:17)

ArsTG, а детальную информацию нужно с вас вытягивать щипцами?
Если вы считаете, что я сделал релиз, лишь бы сделать, на скорую руку все слепил и выложил что попало, то вы глубоко ошибаетесь. Раздача выложена в полностью готовом перепроверенном окончательном варианте.
Но специально ради вас в условиях полной неопределенности я еще раз перепроверил КАЖДЫЙ куй в аимпе и в фубаре и никаких косяков не обнаружил.
Скорее всего траблы у вас. Попробуйте поменять сборку/плеер.

ArsTG

Стаж: 11 лет 5 месяцев

Сообщений: 28

flag

ArsTG · 25-Ноя-10 19:58 (спустя 18 часов, ред. 25-Ноя-10 19:58)

Yurasyk дело не в куе, ошибка вылезла в середине файла, каком(каких) именно сразу сказать не мог и не могу, так как тогда не запомнил, надо все слушать по новой (объем как-бы немаленький). А вопрос был простой к вам - перефразирую: музыка срипана со своих дисков или где-то скачена ? Если последнее то можно и не париться.

Yurasyk

Стаж: 10 лет 4 месяца

Сообщений: 3523

flag

Yurasyk · 25-Ноя-10 20:40 (спустя 42 мин.)

ArsTG, вся инфа указана в топике. Скажу коротко: рип не мой.
По поводу целостности и неглючности файлов могу сказать только то, что я больше чем уверен, что все файлы целые и небитые, ибо если бы они были битые, аудиочекер бы их забраковал, как у меня было не раз и файлы действительно оказывались битыми. А так как в логе указано, что все файлы распакованы успешно, значит все там хорошо. Почему у вас выскакивают ошибки, сказать не могу, извольте.

Roman-A777

Стаж: 9 лет 6 месяцев

Сообщений: 359

Roman-A777 · 07-Фев-11 01:32 (спустя 2 месяца 11 дней, ред. 07-Фев-11 01:32)

у меня есть Yakai (если это то что я думаю) не помню кого года.. точно после 2006го
Avi помоему 2х700.. актуально?
Yurasyk Спасибо за раздачу - надеюсь скачаю..

ArsTG

Стаж: 11 лет 5 месяцев

Сообщений: 28

flag

ArsTG · 19-Фев-11 06:38 (спустя 12 дней, ред. 19-Фев-11 06:38)

битые треки (наткнулся снова), сбой на первых секундах проигрывания:
Decoding failure at 0:44.327 (Unsupported format or corrupted file):
"E:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1976) Minna itte shimatta\Nakajima Miyuki - Minna itte shimatta (eng).cue" / index: 1
Decoding failure at 0:05.108 (Unsupported format or corrupted file):
"E:\Music\Miyuki Nakajima\ALBUMS\(1976) Minna itte shimatta\Nakajima Miyuki - Minna itte shimatta (eng).cue" / index: 2

Yurasyk

Стаж: 10 лет 4 месяца

Сообщений: 3523

flag

Yurasyk · 19-Фев-11 15:10 (спустя 8 часов)

ArsTG, спасибо за информацию. К сожалению ваши заявления подтвердились((((
Ну что же, появилась весьма веская причина для меня ещё раз переслушать всю дискографию с целью выявления битых дорожек. Хух...

Chesha Neko

Стаж: 10 лет 3 месяца

Сообщений: 299

flag

Chesha Neko · 07-Мар-11 14:40 (спустя 15 дней)

Yurasyk
А почему бы не перекачать все альбомы из Perfect Dark? Там они и со сканами, и с логами. Пусть даже это и не изменит статуса раздачи, думаю, все же лучше рипы хоть с какими-то отчетами EAC, чем вообще без них. Кстати, почти все рипы там, судя по идентичным параметрам, сделаны одним человеком. Пример одного из логов ниже (и почему эти японцы никогда не могут выставить правильным хотя бы оффсет >_<):
скрытый текст
EAC 展開 ログファイル 日付: 2. 3月 2008, 9:38 for CD
中島みゆき / 日-WINGS
使用ドライブ : PLEXTOR CD-ROM PX-40TS Adapter: 2 ID: 4
読み込みモード : セキュア(C2 : YES / 正確なデータ転送力 : YES / キャッシュ無効 : NO)
読み込みオフセット訂正値 : 646
リードインとリードアウトをオーバーリードする : Yes
使用出力フォーマット : 内部 WAV ルーチン
44.100 Hz; 16 Bit; ステレオ
その他のオプション :
消失したオフセットサンプルを無音に置き換える : Yes
曲の先頭と末尾の無音部を削除する : No
インストール済み外部 ASPI インターフェイス
展開範囲ステータスとエラー
選択された範囲
ファイル名 E:\WORK\中島みゆき - 日-WINGS.wav
ピークレベル 96.1 %
選択範囲品質 99.9 %
CRC 82614E50
コピー OK
エラーは検出されませんでした
ステータスの報告終了

У альбома 2005 Live at Sony Pictures Studios in L.A. есть лог EAC - он помещен релизером в комментарии на VeryCD.
P.S. А что это за альбом - 2002 Favorites In Original Albums - он официальный?

Yurasyk

Стаж: 10 лет 4 месяца

Сообщений: 3523

flag

Yurasyk · 08-Мар-11 00:02 (спустя 9 часов)

Chesha Neko писал(а):
А почему бы не перекачать все альбомы из Perfect Dark?
Потому что я им не пользовался и не пользуюсь. Я скачал там, где знал и где удобно было найти. Сейчас заводить у себя на компе эту прогу и перекачивать по новой с не слишком большой скоростью у меня желания нет.
Chesha Neko писал(а):
У альбома 2005 Live at Sony Pictures Studios in L.A. есть лог EAC - он помещен релизером в комментарии на VeryCD.
в упор не вижу
Chesha Neko писал(а):
2002 Favorites In Original Albums
если честно, я хз что за альбом. Там на японском какое-то название самый толковый перевод по смыслу которого "Favorites In Original Albums". Возможно, неофициальный сборник.

Chesha Neko

Стаж: 10 лет 3 месяца

Сообщений: 299

flag

Chesha Neko · 08-Мар-11 01:20 (спустя 1 час 17 мин.)

Yurasyk писал(а):
Я скачал там, где знал и где удобно было найти.
Понятно.
Собственно говоря, мой предыдущий пост не стоит расценивать как претензию. Мне нравится творчество Миюки, и желание найти ее работы (и поделиться ими ^^), будь то концертные записи или синглы, в максимальном качестве - само собой разумеющееся. Вот и все.
Yurasyk писал(а):
в упор не вижу
Там оказывается два релиза. Тот, который от 中专生 - без лога (и именно этот рип, наверное, у вас в раздаче). Другой - от yiejq - с логом:
скрытый текст
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
EAC 抓取日志文件从24. 三月 2009, 19:07
未知艺术家 / 未知标题
使用驱动器 :PIONEER DVD-ROM DVD-128P Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 暴发
读取偏移校正 : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 否
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 5:10.27 | 0 | 23276
2 | 5:10.27 | 5:31.10 | 23277 | 48111
3 | 10:41.37 | 5:52.18 | 48112 | 74529
4 | 16:33.55 | 6:24.10 | 74530 | 103339
5 | 22:57.65 | 6:09.67 | 103340 | 131081
6 | 29:07.57 | 6:33.25 | 131082 | 160581
7 | 35:41.07 | 8:35.28 | 160582 | 199234
范围状态及错误
已选择范围
文件名 D:\音乐2\未知艺术家 - 未知标题.wav
计时问题 0:00:33
峰值电平 99.8 %
复制 CRC 14E8FE88
复制结束
没有错误发生
状态报告结尾
В общем, спасибо за раздачу ^_^

Yurasyk

Стаж: 10 лет 4 месяца

Сообщений: 3523

flag

Yurasyk · 08-Мар-11 03:32 (спустя 2 часа 11 мин.)

Chesha Neko писал(а):
Там оказывается два релиза. Тот, который от 中专生 - без лога (и именно этот рип, наверное, у вас в раздаче). Другой - от yiejq - с логом:
если б я знал, чей я скачал.

Gryzzlo

Стаж: 8 лет 10 месяцев

Сообщений: 25

Gryzzlo · 30-Май-11 11:25 (спустя 2 месяца 22 дня, ред. 31-Май-11 17:40)

Любимая певица
地上の星 (Jijou no Hoshi) - МЕГА ХИТ!
советую начинать знакомство с него
альбом 2000 года - покупал оригинал в Токио за 3000 йен в своё время

Сaша Бородач

Стаж: 7 лет 9 месяцев

Сообщений: 43

flag

Сaша Бородач · 30-Май-11 20:48 (спустя 9 часов)

Очень хорошо! А есть перевод на русский язык всех песен? Очень прошу ответить.

Gryzzlo

Стаж: 8 лет 10 месяцев

Сообщений: 25

Gryzzlo · 31-Май-11 17:41 (спустя 20 часов)

Gryzzlo писал(а):
Любимая певица
地上の星 (Jijou no Hoshi) - МЕГА ХИТ!
советую начинать знакомство с него
альбом 2000 года - покупал оригинал в Токио за 3000 йен в своё время
также на Ютюб выложены несколько версий этой песни

Курт14

Стаж: 7 лет 10 месяцев

Сообщений: 157

flag

Курт14 · 20-Окт-11 10:26 (спустя 4 месяца 19 дней, ред. 22-Окт-11 15:31)

Большущее Спасибо! Респект и Уважуха раздающему!
Уважаемый "Yurasyk" ПРИБАВЬ ПОЖАЛУЙСТА РАЗДАЧУ!!! P.S. Очень люблю Украинскую песню.На Муз. Форуме недавно познакомился с людьми из Симферополя и Ужгорода(Западная Украина).Так они мне за 6 дней подогнали ссылок на 120 Гб.(Гуцульские, коломийки, народные). Целый месяц ждать не хочется. Придётся удалять у себя раздачу. Не в обиду. С Уважением к Вам!

Курт14

Стаж: 7 лет 10 месяцев

Сообщений: 157

flag

Курт14 · 23-Окт-11 16:44 (спустя 3 дня)

"Yurasyk" Огромнейшее Спасибо за раздачу! А по сему Низкий Вам поклон.Удачи во Всём и Всегда!

dziro1

Стаж: 8 лет

Сообщений: 5

flag

dziro1 · 17-Дек-11 15:36 (спустя 1 месяц 24 дня)

Просто праздник какой-то! Впервые прочитал и услышал о ней на susi.ru аж в 1999 году, с тех пор хотелось найти хоть что нибудь. Месяц назад вытащил с японского сайта mp3 и видео, а теперь еще и lossless! Громадное спасибо!

Yurasyk

Стаж: 10 лет 4 месяца

Сообщений: 3523

flag

Yurasyk · 03-Мар-12 16:46 (спустя 2 месяца 17 дней, ред. 03-Мар-12 17:05)

Спустя год и почти 200 ГБ отданной инфы
скрытый текст
обновил раздачу.
Всем приятного прослушивания.
З.Ы. С иероглифами какая-то фигня. В тексте пробелов нету, а после отправки везде появляются пробелы.

Kvintess

Стаж: 10 лет

Сообщений: 68

flag

Kvintess · 05-Мар-12 14:58 (спустя 1 день 22 часа)

Цитата:
Год издания диска: 1976-2009
А присутствуют альбомы и более поздние...

Yurasyk

Стаж: 10 лет 4 месяца

Сообщений: 3523

flag

Yurasyk · 05-Мар-12 15:52 (спустя 54 мин.)

Kvintess писал(а):
А присутствуют альбомы и более поздние...
В шапке заменил, в описании забыл. Бывает.

Strafer666

Стаж: 10 лет 9 месяцев

Сообщений: 41

flag

Strafer666 · 13-Дек-12 11:04 (спустя 9 месяцев)

Огромное спасибо за раздачу. Я очарован песнями Miyuki.

bechabecha

Стаж: 6 лет 2 месяца

Сообщений: 7

flag

bechabecha · 13-Янв-13 20:48 (спустя 1 месяц)

Скачать закончена. Так приятно!
Тысячи благодаря первому загрузчик и сеялки.
Я большой поклонник Nakajima Miyuki
Download finished. So nice!
Thousands of thanks to first uploader and seeders.
I am a big fan of Nakajima Miyuki

cowboy_99

Стаж: 7 лет

Сообщений: 58

cowboy_99 · 03-Окт-13 08:40 (спустя 8 месяцев)

у Miyuki Nakajima вышел новый альбом Joyato пожалуйста добавьте

Yurasyk

Стаж: 10 лет 4 месяца

Сообщений: 3523

flag

Yurasyk · 03-Окт-13 09:19 (спустя 39 мин.)

cowboy_99 писал(а):
61118022у Miyuki Nakajima вышел новый альбом Joyato пожалуйста добавьте
У меня нету лосслесса. Если у вас есть, поделитесь, добавлю.

korshenin

Стаж: 10 лет 8 месяцев

Сообщений: 6

flag

korshenin · 25-Окт-14 02:50 (спустя 1 год, ред. 08-Ноя-14 02:17)

Сaша Бородач писал(а):
45304986Очень хорошо! А есть перевод на русский язык всех песен? Очень прошу ответить.
всех песен --- конечно нет. И не думаю, что стоит переводить все песни.
Переводы на английский есть вот тут ( почти все песни с 1976 по 1992 ): https://sites.google.com/site/gregsharp/
переводы на китайский: http://blogs.yahoo.co.jp/sea85419sen
На русском совсем немного:
http://all-japan.livejournal.com/69739.html
http://www.susi.ru/miyuki.html
и вот ещё "Hoomu nite" и "Boku wa aoi tori":
http://vostokmusic.narod.ru/nakajima01.htm
и ещё немного:
http://vostokmusic.narod.ru/index03.htm
На японском можно найти без проблем найти слова всех песен.
Например вот тут: http://miyuki-lab.jp/about/log2/index.shtml
 
All rights reserved © 2017-2019
Loading...
Error